Job Properties
 • Job Type
  Full-time Position
 • Background
  Finance and Economics
  IT
  Management & Business Others
  Others
 • Languages
  English
 • Experience Required
  Entry
 • Degree Required
  Bachelor
  • Province
   Control Seal Business Services
  • Date Posted
   February 24,2021
  • VISA
  • IMG_6430
  • IMG_6430
  • Career Consultation
  • COVERLETTER CHECK
  • CV CHECK
  • internship package

  CFO Finance Manager

  Control Seal Business Services

  Als CFO Finance Manager ben je lid van het managementteam van een internationaal bedrijf. Je hebt een commerciële instelling en je financiële verantwoordelijkheid ligt bij het efficiënter maken van de productieprocessen. Je kent dan ook je vakgebied goed en bent in staat om cijfers door te vertalen naar de business, waarbij je zowel een constaterende als adviserende houding aanneemt.

  Verantwoordelijkheden:

  • Ondersteunen van het management bij de planning- en control cyclus van het bedrijf;
  • Adviseren over het opstellen en bereiken van strategische doelen;
  • Signaleren van kansen en risico´s op het gebied van bedrijfsvoering in relatie tot de forecast en begroting;
  • Doorrekenen van nieuwe initiatieven en bijdragen aan de totstandkoming en validatie van kostprijzen;
  • Voortdurend bijhouden van interne en externe ontwikkelingen die je vertaalt naar het financiële meerjarenplan;
  • Het opstellen van jaarrekeningen, maandelijkse rapportages;
  • Controle van productiekosten van Control Seal Business Services op projectniveau, variantieanalyses en suggesties voor kostenbesparing;
  • Contactpersoon voor externe partijen o.a. banken, leveranciers en autoriteiten;
  • SQL-database (IBM Cognos) controle en rapportbeheer;
  • Initiatiefrijk; komt proactief met voorstellen en voert deze uit.

  CFO Finance Manager

  As a CFO Finance Manager you are a member of an international organization. You need to have a commercial attitude and your financial responsibility lies in making company group processes more efficient. You therefore know your field well and are able to translate figures into the business, adopting both an observing and an advisory attitude.

  Responsibilities:

  • Supporting management in the planning and control cycle of the organization;
  • Advising on the formulation and achievement of strategic goals;
  • Identifying opportunities and risks in the field of business operations in relation to the forecast and budget;
  • Calculating new initiatives and contributing to the development and validation of cost prices;
  • Constantly keeping track of internal and external developments that you translate into the financial multi-year plan;
  • Preparing annual accounts, monthly reports;
  • Control of production costs of the Control Seal Business Services at project level, analysis of variance and suggestions for cost savings;
  • Contact person for external parties, including banks, suppliers and authorities;
  • SQL database (IBM Cognos) control and report management;
  • Full of initiative; proactively comes up with proposals and implements them.

  • Afgeronde HBO opleiding in bedrijfseconomische richting aangevuld met minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
  • Ervaring als Financieel Manager;
  • Ervaring met kostprijscalculaties in een productieomgeving;
  • Uitstekende kennis en beheersing van MS Excel;
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Ervaring met ERP-systemen en de administratie ervan, inclusief databases;
  • Als persoon ben je te omschrijven als betrouwbaar, professioneel, resultaatgericht en beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden.

  Job requirements:

  • Relevant HBO (Higher Vocational) education in business economics supplemented with at least 3 years experience in above areas;
  • Experience as a financial manager;
  • Experience with cost calculations in manufacturing business;
  • Excellent knowledge and practical use of MS Excel;
  • Excellent knowledge of the English language, both oral and written;
  • Experience in working with ERP systems and its administration, including databases;
  • As a person you can be described as reliable, professional, result oriented and you have good communication skills.

  Control Seal Business Services is een succesvolle producent van afsluiters voor de olie, gas en petrochemische industrie. Het bedrijf heeft zich een sterke marktpositie verworven en is in het bezit van diverse certificaten zoals API, ISO, TUV. Deze vooruitstrevende organisatie is met meer dan 100 jaar ervaring in engineering, zeer succesvol met haar producten.

  Bedrijfscultuur

  Bij het bedrijf werken momenteel ca. 110 personen te Appingedam. Onze medewerkers zijn het fundament van onze organisatie, zij worden betrokken bij het continu verbeteren van onze producten en service.

  Control Seal Business Services

  Control Seal Business Services is a successful manufacturer of valves for the oil, gas and petrochemical industry. The company has acquired a strong market position and holds various certificates such as API, ISO, TUV. With more than 100 years of experience in engineering, this progressive organization is very successful with its products.

  Company culture

  The company currently employs approximately 110 people in Appingedam. Our employees are the foundation of our organization, they are involved in the continuous improvement of our products and service.


  Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature). Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatiebrief inclusief CV in de Engelse taal. Solliciteer direct via onderstaande button. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld . More Information For more information, visit our website (click on our logo). Interested? Please reply through the button below, with application letter and CV in English. Acquisition to this vacancy is not appreciated.
   
  Open Positions from Control Seal Business Services
  • There are no eligible results.

  Related positions